Stosunkowo nowym rozwiązaniem dla przedsiębiorców są kasy fiskalne online oraz e-paragony. Obowiązek ich posiadania wprowadzany jest stopniowo dla poszczególnych branż. Założeniem projektu jest jednak doprowadzenie do sytuacji, gdy wszystkie kasy fiskalne staną się urządzeniami online, które będą przesyłać szczegółowe informacje na temat wszystkich transakcji polskich przedsiębiorców bezpośrednio do Centralnego Repozytorium Kas.

Ma to na celu większą kontrolę prawidłowości ewidencjonowania sprzedaży towarów oraz usług. Do systemu będą wpadać wszystkie zarejestrowane transakcje, co pozwoli na ustalenie podstawy opodatkowania, stawki podatku, rodzaju usługi lub towaru. Będą do swego rodzaju e-paragony, które nie zawierają informacji o konsumentach, a o szczegółach każdej transakcji. Co więcej, informacje te będą przesyłane automatycznie w czasie rzeczywistym, co pozwoli uniknąć wszelkiego rodzaju nieprawidłowości oraz nieuczciwych praktyk ze strony przedsiębiorców. Dla przedsiębiorców jest to również spore udogodnienie, ponieważ dzięki automatyzacji kas fiskalnych nie będą musieli składać w urzędzie skarbowym zgłoszeń danych dotyczących kasy. Zniknie również konieczność oczekiwania na numer ewidencyjny - zostanie on nadany automatycznie przez system od razu po dokonaniu fiskalizacji.

Do 1 stycznia 2019 roku fiskalne kasy online muszą wprowadzić przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie: naprawy pojazdów, wulkanizacji, dostawy oleju napędowego, gazu do napędu silników spalinowych oraz benzyny silnikowej. Usługodawcy z branży gastronomicznej oraz hotelarskiej mają nieco więcej czasu na wprowadzenie nowych rozwiązań, tj. do 1 lipca 2019 roku. Okres ten jest wydłużony do 1 stycznia 2020 roku dla podatników świadczących usługi prawnicze, fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, a także związane z opieką medyczną.

Nie oznacza to, że przedsiębiorcy niekwalifikujący się do wymienionych podziałów, nie będą objęci obowiązkiem wprowadzenia kas fiskalnych online. Będą oni mogli korzystać z tradycyjnych kas aż do zakończenia okresu ich eksploatacji, tj. do zapełnienia pamięci fiskalnej.