Podatek PIT to rodzaj podatku dochodowego pobierany od osób fizycznych. Istnieje wiele rodzajów formularzy podatkowych, dostosowanych do zróżnicowanych rodzajów uzyskanych przychodów i dochodów. Wybór tego, który będzie najbardziej odpowiedni wymaga odpowiedniej wiedzy oraz dobrej znajomości księgowości. Chcąc uniknąć złożenia błędnego wniosku w urzędzie warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego. W zakres naszych usług wchodzi pomoc przy rozliczeniach wielu rodzajów podatku PIT, w tym między innymi:

  • PIT-16 A – to deklaracja dla podatników, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej. Dotyczy wysokości składki poniesionej na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone oraz odliczone w kolejnych miesiącach roku podatkowego. Termin jego składania nie może przekroczyć 31 stycznia (jeśli 31.12. wypada w weekend – wniosek należy złożyć najbliższy dzień roboczy po 31.12.!). Wniosek nie dotyczy wysokości uzyskanych przychodów!
  • PIT-28 – to deklaracja obowiązująca podatników rozliczających się na zasadach ryczałtu, świadcząca o wysokości uzyskanych przychodów, wysokości odliczeń, a także ryczałtu należnego naliczonego od przychodów ewidencjonowanych. PIT-28 dotyczy osób z samodzielną działalnością gospodarczą, pozarolniczą działalnością gospodarczą prowadzoną w formie spółki jawnej lub spółki cywilnej oraz osób, które otrzymują należność wynikającą z najmu, podnajmu, dzierżawy, itp.
  • PIT-37 – to jedna z najczęściej sporządzanych deklaracji podatkowych! Jest rodzajem deklaracji, który informuje o dochodzie osiągniętym w uprzednim roku. Odnosi się do osób, które są zatrudnione na umowę o pracę lub zlecenie, pobierających emeryturę lub rentę, osiągających przychody wynikające z praw autorskich i majątkowych, dostających zasiłki z ubezpieczenia społecznego oraz osobiście wykonujących działalności.
  • PIT-38 – to obowiązkowa deklaracja dla osób, które rozliczają dochody kapitałowe uzyskane prywatni, poza jakąkolwiek działalnością. Wniosek powinni złożyć podatnicy, którzy uzyskali przychody własnych lub pożyczonych z papierów wartościowych, udziałów w spółkach, objęcia udziałów oraz wszelkich pochodnych instrumentów finansowych. Dotyczy również prywatnych inwestorów giełdowych oraz podatników zarabiających poza granicami Polski.
  • PIT-39 – złożenie deklaracji dotyczy wszystkich podatników, którzy w roku podatkowych uzyskali dochód z tytułu zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych. Wniosek obejmuje również zamianę nieruchomości! Podstawą opodatkowania jest przychód pomniejszony o koszty sprzedaży – ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne itd.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty! W razie pytań – służymy pomocą! Nasi pracownicy udzielą niezbędnych odpowiedzi oraz rozwieją ewentualne wątpliwości. Zapraszamy!

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo