Coraz więcej właścicieli mieszkań decyduje się na wynajem swojej nieruchomości. Jest to prosty i pewny sposób na stały, często niemały dochód. Nieruchomości to dobra inwestycja, dlatego niektórzy decydują się na kredyt na zakup lokalu przeznaczonego na wynajem - w myśl zasady, że samo się spłaci (a raczej pośrednio spłacą je najemcy w postaci comiesięcznych opłat za użytkowanie lokalu). Należy jednak pamiętać, że dochody uzyskane z tytułu wynajmu mieszkania podlegają opodatkowaniu.

RODZAJE ROZLICZEŃ

Osoba czerpiąca korzyści finansowe z wynajmu mieszkania innym osobom jest zobowiązania do rozliczeń z fiskusem. Aktualnie istnieją dwie metody naliczania podatku, tj.:

  • ryczałt - 8,5% od kwoty przychodu; w tym przypadku nie ma możliwości odliczenia od podatku kosztów związanych z remontem mieszkania i innych związanych z utrzymaniem lokalu; by móc skorzystać z tego rodzaju rozliczeń, należy zgłosić odpowiedni wniosek do urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po pierwszym miesiącu uzyskania przychodu z tytułu najmu
  • rozliczenie w oparciu o zasady ogólne - 18% i 32% od osiągniętego dochodu; pomimo wysokiej stawki metoda ta cieszy się dużą popularnością szczególnie wśród podmiotów gospodarczych, a także osób, które kupiły mieszkanie za pieniądze uzyskane dzięki kredytowi (odsetki za kredyt mogą być odliczone od przychodu jako koszty uzyskania przychodu); w tym przypadku można odliczyć od podatku wydatki poniesione na remonty, zakup wyposażenia, itp.

Należy przy tym zaznaczyć, że istnieje wyjątek, kiedy to wynajem nieruchomości nie będzie objęty podatkiem. Mowa o wynajmie lokalu liczącego poniżej 6 pokoi zlokalizowanego na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym.

NAJEM WSPÓLNY

Jeśli wynajmowane mieszkanie stanowi majątek wspólny małżonków, wówczas przychody oraz koszty z tego tytułu rozliczane są po połowie - nie można wykazywać różnych, dowolnie rozdzielonych pomiędzy małżonków kwot. Oczywiście, można rozliczyć całość uzyskanego przychodu przez jednego z małżonków. By było to możliwe, należy złożyć stosowny wniosek w urzędzie skarbowym. Oświadczenie takie ważne jest bezterminowo w trakcie całego okresu wynajmu, chyba że jedna ze stron złoży tzw. oświadczenie przeciwne. Zdarza się również, że mieszkanie ma kilku współwłaścicieli o różnych udziałach w lokalu. W takiej sytuacji wszyscy właściciele muszą rozliczyć się zarówno z przychodów, jak i kosztów związanych z najmem mieszkania odpowiednio do udziału we współwłasności. Za zgodą wszystkich współwłaścicieli nieruchomość może być rozliczana przez jednego z nich całościowo (umowa quoad usum).