Prowadzenie firmy nie należy do łatwych zadań – wręcz przeciwnie, wymaga czasu oraz maksymalnego zaangażowania. Sam zakres obowiązków w połączeniu z wykonywaniem bieżących czynności sam w sobie jest bardzo wymagający.

Dodatkowe utrudnienie stanowi dokumentacja, której bieżące prowadzenie to obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu Pracy. Rejestry VAT to jeden z takich elementów.

Bieżące rozliczenia VAT, prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży to jedna z podstawowych form ewidencji. Do prowadzenia jej zobowiązani są przedsiębiorcy, zarejestrowani jako podatnicy podatku od towarów oraz usług. Z obowiązku tego zwolnieni są jedynie przedsiębiorcy, którzy wykonują prace zwolnione z podatku od towarów oraz u sług.

Ewidencja VAT musi być podzielona na część rejestru zakupu oraz rejestru sprzedaży. Rejestr obejmuje również sprzedaż oraz wydatki udokumentowane fakturami, od których należy się odliczanie VAT – to z kolei stanowi podstawę do rozliczeń podatku.

Co ważne – nie wszystkie udokumentowane fakturą transakcje zakupu czy usług, muszą zostać uwzględnione! Chcąc prawidłowo przeprowadzić deklaracje rozliczeniowe niezbędne jest posiadanie szczegółowej wiedzy z zakresu rachunkowości.

Rejestr VAT prowadzony przez biuro rachunkowe

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom serdecznie zapraszamy do powierzenia nam prowadzenia rejestrów zakupu i sprzedaży VAT w Państwa firmie! Naszą kadrę stanowią pracownicy z wieloletnim doświadczeniem oraz ogromna wiedzą.

Mimo praktyki oraz niezbędnych kwalifikacji stale się doszkalamy, co pozwala być nam na bieżąco z wszelkimi zmianami w prawie. Biuro rachunkowe to niezwykła oszczędność Państwa czasu, brak konieczności ciągłego monitorowania zmian zachodzących w zakresie rachunkowości oraz gwarancja, że rejestr jest prawidłowo prowadzony, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi normami.

W razie potrzeb – oferujemy udzielenie specjalistycznych porad. Zapraszamy do kontaktu!

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo