Prowadzenie firmy to zadanie niezwykle trudne, wymagające czasu i zaangażowania. Zbiór obowiązków oraz wykonywania bieżących czynności samo w sobie jest niezwykle wymagające. Dodatkowym utrudnieniem jest dokumentacja, która jest bezwzględnym obowiązkiem wynikającym bezpośrednio z przepisów Kodeksu Pracy. Jednym z takich elementów są rejestry VAT. Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT to jedna z podstawowych form ewidencji. Do jej prowadzenia zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani jako podatnicy podatku od towarów oraz usług. Z obowiązku są zwolnieni jedynie przedsiębiorcy, którzy wykonują prace zwolnione z podatku od towarów i usług! Każda ewidencja VAT musi być podzielona na część z rejestrem zakupu oraz rejestrem sprzedaży. Rejestr obejmuje sprzedaż oraz wydatki udokumentowane fakturami, od których należy się odliczanie VAT, co z kolei stanowi podstawę do rozliczeń podatku. Co ważne – nie wszystkie udokumentowane fakturą transakcje zakupu czy usług, muszą zostać uwzględnione! Chcąc prawidłowo przeprowadzić deklaracje rozliczeniowe niezbędne jest posiadanie szczegółowej wiedzy z zakresu rachunkowości.

Rejestr VAT prowadzony przez biuro rachunkowe

Wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwań i potrzeb! Serdecznie zachęcamy do powierzenia nam prowadzenia rejestrów zakupu i sprzedaży VAT Państwa firmy! Nasi pracownicy to osoby z wieloletnim doświadczeniem oraz olbrzymią wiedzą. Nieustannie się doszkalamy, dzięki czemu jesteśmy na bieżąco ze wszelkimi zmianami w prawie. To niezwykła oszczędność Państwa czasu, brak konieczności nieustannego śledzenia zmian zachodzących w zakresie rachunkowości oraz gwarancja pewności prawidłowo prowadzonego rejestru, zgodnie z obowiązującymi normami. W razie potrzeb – oferujemy udzielenie specjalistycznych porad. Zapraszamy do kontaktu!

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo