Sporządzanie sprawozdań finansowych to najważniejsze, podstawowe źródło informujące o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. To dokument sporządzany na koniec roku obrotowego lub w innym terminie – przewidzianym w ustawie jako dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych – wykonany w ściśle określonej formie. Obowiązek sprawozdania narzuca Ustawa o rachunkowości i dotyczy wszystkich jednostek prowadzących pełną księgowość. Jego celem jest rzetelne oraz jasne przedstawienie sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyniku finansowego z ubiegłego roku.

Sprawozdania finansowe – outsourcing

Dla większości firm sporządzenie sprawozdania finansowego stanowi bardzo pracochłonne, skomplikowane wydarzenie. Nic w tym dziwnego – jego wykonanie wymaga specjalistycznej wiedzy, skrupulatnego uporządkowania oraz czasu, który często pod koniec roku jest napięty, przepełniony obowiązkowymi czynnościami. Podsumowanie całego roku to nie lada wyzwanie! Chcąc uniknąć stresu zachęcamy do skorzystania z usługi naszej firmy. J-J Biuro Rachunkowe Jacek Jakubowski oferuje wykonanie sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującą ustawą. Wykonamy pełną analizę uwzględniającą wszystkie, niezbędne elementy składowe (bilans, rachunek zysków i strat, itp.). Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu jesteśmy w stanie podjąć się współpracy zarówno z małymi, jak i dużymi firmami. Gwarantujemy dokładność i terminowość. Zachęcamy do kontaktu!

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo