Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia to jedna z podstawowych czynności związanych z prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów (KPiR) oraz podstawa do wliczania ich amortyzacji w koszty prowadzenia działalności.

W ewidencji środków trwałych uwzględnia się środki wprowadzane do przedsiębiorstwa w trakcie jego funkcjonowania i stanowiące własność lub współwłasność przedsiębiorcy. Istotnym kryterium środków trwałych jest okres używalności, który musi być dłuższy niż 1 rok.

Dla dokładnego zrozumienia warto dodać, co kryje się pod pojęciem środków trwałych – jest to nieodłączny element każdej niemal firmy. Są to nabyte lub samodzielnie wytworzone, gotowe do użytku budowle, budynki, lokale, środki transportu i wszelkie wykorzystywane przez firmę urządzenia. Uwzględnić należy wszystkie te elementy, których wartość nie przekracza określonej kwoty – w przypadku środków trwałych jest to 3 500 zł, natomiast w przypadku wyposażenia kwota ta wynosi 1 500 zł.

Zlecenie ewidencji – biuro rachunkowe

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić dokumentację finansową. Wymóg ten dotyczy podmiotów gospodarczych, które rozliczają się na podstawie księgi przychodów i rozchodów, a także ryczałtowców. Znajduje to odzwierciedlenie w przepisach rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z 26 sierpnia 2003 roku.

Jeśli chce się prowadzić ewidencję środków trwałych prawidłowo oraz mieć pewność wywiązania się z tego obowiązku, niezbędna jest wiedza bieżąca z zakresu rachunkowości. Jeśli chcesz zaoszczędzić czas oraz uniknąć ewentualnych nieprzyjemności wynikających z błędów, to warto skorzystać z pomocy doświadczonego biura księgowego.

J-J Biuro Rachunkowe Jacek Jakubowski oferuje prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia. Nasi pracownicy zajmą się nie tylko wyliczeniem, ale również odpowiednią klasyfikacją wykorzystywanych w firmie środków. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z oferty!

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo