Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia to jedna z podstawowych czynności związanych z prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów (KPiR) oraz podstawa do wliczania ich amortyzacji w koszty prowadzenia działalności. Uwzględnia się w niej środki trwałe wprowadzane do przedsiębiorstwa w trakcie jego funkcjonowania, stanowiące własność lub współwłasność przedsiębiorcy. W tym miejscu, dla dokładniejszego zrozumienia, warto również dodać, co kryje się pod pojęciem środków trwałych. Otóż środki trwałe to nieodłączny element niemal każdej firmy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozumie się je jako nabyte lub samodzielnie wytworzone, gotowe do użytku budowle, budynki, lokale, środki transportu oraz wszelkie wykorzystywane urządzenia. W ewidencji uwzględnia się wszystkie te elementy, których wartość nie przekracza określonej kwoty – w przypadku środków trwałych 3 500 zł, natomiast w przypadku wyposażenia 1 500 zł.

Zlecenie ewidencji – biuro rachunkowe

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić dokumentację finansową. Wymóg ten dotyczy podmiotów gospodarczych, które rozliczają się na podstawie księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtowców. Określają to przepisy rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z 26 sierpnia 2003 roku. Chcąc prawidłowo wykonać cały ten proces oraz mieć pewność wywiązania się z obowiązku bezwzględną podstawą jest wiedza z zakresu rachunkowości oraz śledzenie pojawiających się zmian. Chcąc zaoszczędzić sporo czasu oraz uniknąć nieprzyjemności wynikających z ewentualnych błędów warto skorzystać z pomocy doświadczonych księgowych. J-J Biuro Rachunkowe Jacek Jakubowski oferuje prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia. Nasi pracownicy zajmą się nie tylko wyliczeniem, ale również odpowiednią klasyfikacją wykorzystywanych w firmie środków. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z oferty!

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo