Dzięki podatkom możliwe jest finansowanie systemu edukacji, administracji i wielu innych dziedzin życia publicznego. Dlatego też ich opłacanie jest obowiązkowe – a wszystkie związane z nimi kwestie muszą być regulowane na mocy odpowiedniej ustawy. Regulacje prawne w zakresie podatków podlegają nieustannym zmianom, dlatego niezbędne jest śledzenie na bieżąco wszelkich nowelizacji ustaw oraz innych przepisów. To działanie czasochłonne, wymagające ciągłej kontroli. Chcąc ułatwić sobie prowadzenie firmy, a jednocześnie mieć pewność prawidłowo wykonanych rozliczeń polecamy skorzystanie z oferty naszej firmy! Oferujemy rzetelną pomoc zarówno w kwestii doradztwa, jak również przy rozliczeniach podatkowych. Nasi pracownicy nieustannie się doszkalają, dzięki czemu wszelkie zmiany mają bieżące odwzorowanie w przygotowywanej dokumentacji.

 

Oferujemy nie tylko sporządzenie obowiązkowych rozliczeń rocznych przedsiębiorców oraz podatników indywidualnych, ale także dobór najbardziej optymalnych rozwiązań w zależności m.in. od rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, a także wybranej formy opodatkowania.  Korzystając z pomocy naszego biura rachunkowego, mogą mieć Państwo pewność, że wszelkie rozliczenia zostaną sporządzone terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawami. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie – zaproponujemy najkorzystniejsze dla Państwa rozwiązania, wskazując na możliwość skorzystania z dostępnych odliczeń oraz ulg.

 

Wszelkie czynności podejmujemy w oparciu o doskonałą znajomość prawa podatkowego – zarówno krajowego, jak i Unii Europejskiej. Są to takie regulacje jak:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo