Prowadzenie ksiąg handlowych, inaczej nazywane pełną księgowością to najbardziej zaawansowany, profesjonalny i sformalizowany sposób ewidencji księgowej. To także nie lada wyzwanie dla wielu firm! Jej prowadzenie to obowiązek kapitałowych spółek prawa handlowego oraz spółek osobowych prawa handlowego, ale także rozwiązanie dla spółek cywilnych, jawnych, partnerskich oraz osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, a ich dochód roczny przekracza równowartość 1 200 000 euro w walucie polskiej. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest wyszczególnianie wszystkich wykonywanych operacji gospodarczych, czyli prowadzenia ksiąg rachunkowych. W ich skład wchodzą:

  • Dziennik
  • Księga główna
  • Księga pomocniczna
  • Zestawienie obrotów i sald
  • Inwentarz

Prowadzenie pełnej księgowości to zadanie precyzyjne, skomplikowane, wymagające dużej wiedzy i czasu. J-J Biuro Rachunkowe Jacek Jakubowski oferuje usługę prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku. Wykonujemy kompleksowe działania od sporządzania sprawozdań, poprzez bilans, aż do opracowania polityki rachunkowej dla Państwa firmy.

Zalety prowadzenia pełnej księgowości

Pełna księgowość to system rejestrujący wszelkie przychody i rozchody oraz ewentualne zobowiązania podatkowe. W księdze zapisywany jest każdy obrót pieniężny – otrzymany kredyt, zakup niezbędnych materiałów czy dotacje. To również spis wszystkich operacji bezgotówkowych, które potencjalnie mogły wpłynąć na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Na podstawie tych danych mają Państwo możliwość stałej kontroli oraz uzyskania jasnego, kompletnego obrazu obecnego wyniku finansowego. To nieoceniona pomoc przy ewentualnych przyszłych inwestycjach oraz dostosowania polityki rachunkowości do istniejących potrzeb firmy. To także podstawa do precyzyjnej analizy finansowej oraz możliwość bardzo szybkiego wykrywania błędów, a tym samym – podjęcia możliwie jak najszybszych działań, które pozwolą je naprawić, a w przyszłości również im zapobiegać. To doskonały sposób na obserwację finansów całościowych przedsiębiorstwa. Pełna księgowość z pewnością ułatwi pracę każdemu przedsiębiorcy, któremu zależy na dobrze działającej firmie oraz nieustannemu podnoszeniu jakości prowadzonej działalności.

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo