Pełna księgowość, czyli prowadzenie ksiąg handlowych, stanowi jeden z najbardziej zaawansowanych, profesjonalnych oraz sformalizowanych sposobów ewidencji księgowej. To również wielkie wyzwanie dla wielu firm, a w dodatku obowiązek kapitałowych spółek prawa handlowego czy spółek osobowych prawa handlowego, a także spółek cywilnych, jawnych, partnerskich i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o przychodzie rocznym przekraczającym równowartość 2 000 000 euro w walucie polskiej.Obowiązkiem przedsiębiorcy jest wyszczególnianie wszystkich wykonywanych operacji gospodarczych, czyli prowadzenia ksiąg rachunkowych. W ich skład wchodzą:

  • Dziennik
  • Księga główna
  • Księga pomocniczna
  • Zestawienie obrotów i sald
  • Inwentarz

Jak wspomnieliśmy na początku, prowadzenie księgowości dla firmy to zadanie skomplikowane i wymagające dużej wiedzy oraz czasu. J-J Biuro Rachunkowe Jacek Jakubowski oferuje usługę prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi zasadami, które wynikają jasno z ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku.

Nasze biuro rachunkowe wykonuje kompleksowe działania z zakresu księgowości, począwszy od sporządzania sprawozdań, przez bilans, a skończywszy na opracowaniu polityki rachunkowej dla Państwa firmy.

Zalety prowadzenia ksiąg handlowych

Pełna księgowość stanowi system rejestrujący wszelkie przychody i rozchody oraz zobowiązania podatkowe. W księdze znaleźć się powinien każdy obrót pieniężny, czyli np. otrzymany kredyt, zakup niezbędnych materiałów czy dotacje. Jest to także spis wszystkich operacji bezgotówkowych, które mogły potencjalnie mieć wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Na podstawie tych danych mają Państwo możliwość stałej kontroli oraz uzyskania jasnego, kompletnego obrazu obecnego wyniku finansowego. To nieoceniona pomoc przy ewentualnych przyszłych inwestycjach oraz dostosowania polityki rachunkowości do istniejących potrzeb firmy. To także podstawa do precyzyjnej analizy finansowej oraz możliwość bardzo szybkiego wykrywania błędów, a tym samym – podjęcia możliwie jak najszybszych działań, które pozwolą je naprawić, a w przyszłości również im zapobiegać. To doskonały sposób na obserwację finansów całościowych przedsiębiorstwa. Pełna księgowość z pewnością ułatwi pracę każdemu przedsiębiorcy, któremu zależy na dobrze działającej firmie oraz nieustannemu podnoszeniu jakości prowadzonej działalności.

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo