Stosunkowo nowym rozwiązaniem dla przedsiębiorców są kasy fiskalne online oraz e-paragony. Obowiązek ich posiadania wprowadzany jest stopniowo dla poszczególnych branż. Założeniem projektu jest jednak doprowadzenie do sytuacji, gdy wszystkie kasy fiskalne staną się urządzeniami online, które będą przesyłać szczegółowe informacje na temat wszystkich transakcji polskich przedsiębiorców bezpośrednio do Centralnego Repozytorium Kas.

Czytaj więcej...

Wraz z 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady rozliczania dla małych przedsiębiorstw. Małych, to jest takich, których średniomiesięczny dochód nie przekracza 5 250 zł. Regulacje te określane są jako "mały ZUS".

Czytaj więcej...

Warto śledzić na bieżąco zmiany w prawie podatkowym, ponieważ niedostosowanie się do nich może nieść za sobą poważne sankcje określone ustawowo. W przypadku wątpliwości, warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego. Na szczególną uwagę zasługują zmiany w grupie podatników objętych obowiązkiem prowadzenia rejestru elektronicznego, a także obowiązek złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.    

Obowiązek złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

Na przedsiębiorcy ciąży nie tylko obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, ale i złożenia w Urzędzie Skarbowym oświadczenia, które to potwierdza. Musi być ono podpisane przez osoby odpowiedzialne za strategię cen transferowych w przedsiębiorstwie – tylko wtedy oświadczenia uznane jest za wiarygodne. Wraz z nim należy złożyć roczną deklarację CIT-8, a także sprawozdania z transakcji z innymi podmiotami (najpóźniej do upływu terminu określonego dla złożenia zeznania rocznego).    

Obowiązek prowadzenia rejestru elektronicznego jpk

Wraz z nowym rokiem poszerza się grupa podatników VAT zobligowanych do prowadzenia rejestru elektronicznego w formie przekazywania comiesięcznych informacji o prowadzonej ewidencji w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Od 2016 roku obowiązek ten spoczywał na dużych przedsiębiorcach, natomiast od 2017 roku także na średnich i małych firmach. W roku 2018 dołączą do nich pozostali czynni podatnicy VAT.

2018 rok przynosi kluczowe zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych. Już 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przepisy te budzą wiele wątpliwości – warto dokładnie zapoznać się z nowymi zapisami, gdyż za ich nieprzestrzeganie grożą poważne sankcje prawne (nawet do 20 000 000 euro).

Kogo dotyczą zmiany?

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych dotyczy wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe. Dotyczy to zarówno gromadzenia danych, jak i ich utrwalania, przetwarzania czy usuwania. Są to zatem przedsiębiorcy dysponującymi danymi zarówno klientów, jak i pracowników czy kontrahentów, a także placówki medyczne, firmy prowadzące usługi księgowe czy też kadrowo-płacowe, sklepy internetowe, biura podatkowe, salony kosmetyczne i więcej.

Co zmieniają nowe przepisy?

RODO nakłada na administratorów danych osobowych nowe obowiązki. Jest to m.in.:

  • wprowadzenie odpowiednich systemów informatycznych i środków technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych (tak, by na żądanie osoby, której dotyczą dane, było możliwe ich całkowite usunięcie – tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  • wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO),
  • zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych do właściwego organu nadzorczego w ciągu 72 godzin od ich wykrycia,
  • bezpośrednia odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane (nawet w przypadku powierzenia tych czynności osobom trzecim o odpowiednich uprawnieniach – IODO czy też zewnętrznej firmie).
Co grozi za naruszenie przepisów?

Nieprzestrzeganie zasad wynikających z rozporządzenia wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Są to przede wszystkim wysokie kary pieniężne, które nakładane są proporcjonalnie do skali naruszeń. Jednak ich wysokość może sięgać nawet 20 000 000 euro bądź też do 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa.

Należy pamiętać, że 25 maja 2018 roku jest ostateczną datą na dostosowanie się do nowych przepisów RODO. W przypadku wątpliwości warto skorzystać z fachowej pomocy firmy zewnętrznej, która przeprowadzi audyt w Państwa firmie pod kątem zgodności z RODO, a także zajmie się wdrożeniem rozwiązań zapewniających zgodność z nowymi, restrykcyjnymi przepisami. Dotyczy to zarówno stosowanych systemów informatycznych, jak i dokumentacji oraz stosowanych procedur.

Dlatego też niezależnie od tego, czy prowadzą Państwo biuro podatkowe albo rachunkowe czy też sklep internetowy bądź też innego rodzaju działalność, należy z wyjątkową starannością zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów RODO.

Zapewniamy Państwa, że nasze wrocławskie biuro rachunkowe stosuje nowoczesne i spełniające restrykcyjne wymagania rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych.

2018 rok to mnóstwo zmian w systemie podatkowym, które odczujemy w codziennym życiu. Podczas robienia zakupów musimy liczyć się z nową opłatą za większość toreb wyprodukowanych z tworzyw sztucznych. Zmiany te są następstwem dostosowania polskiego systemu prawnego do wymogów Unii Europejskiej.
Tzw. opłata recyklingowa ma za zadanie ograniczyć korzystanie z foliowych torebek, a tym samym zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Ich cykl życia jest bowiem niesamowicie krótki – torby szybko stają się odpadami i lądują na wysypiskach śmieci, trafiają do zbiorników wodnych i nie tylko. Tego typu odpadów ciężko się pozbyć czy też poddać recyklingowi. Dlatego nowe prawo ma skłonić klientów do używania toreb wielokrotnego użycia i ograniczenia stosowania foliówek jednorazowych.

Jak to wygląda w praktyce?

Opłata recyklingowa nie może przekroczyć wysokości 1 zł na sztuce. Aktualnie stawka ta ma wynosić 20 groszy. Zwolnione są z niej jedynie lekkie torby, których grubość nie przekracza 15 mikrometrów przeznaczonych do pakowania warzyw, owoców i innych artykułów spożywczych sprzedawanych luzem.
W krajach, w których obowiązują podobne przepisy, zauważono znaczący spadek zużycia torebek z tworzyw sztucznych oraz ich szkodliwego wpływu na stan środowiska naturalnego.