Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług każdy podatnik dokonujący sprzedaży zobowiązany jest do rejestrowania transakcji. W tym celu na przedsiębiorców został nałożony obowiązek posiadania kas fiskalnych. Jednak rok 2018 przynosi kolejne zmiany – wprowadzenie kas fiskalnych online z możliwością automatycznego przesyłania informacji do Centralnego Repozytorium Kas.
    
Na czym polega automatyzacja kas?    

Nowelizacja ustawy przewiduje wyparcie tradycyjnych, papierowych kas przez urządzenia rejestrujące z wbudowaną funkcją bezpośredniego przesyłania informacji do CRK. Transakcje będą udokumentowane w postaci e-paragonu i od razu trafią do systemu Krajowej Administracji Skarbowej, co uniemożliwi wszelkie próby oszustwa, a tym samym wpłynie na wzrost wpływów budżetowych z tytułu podatku VAT. Przepływ danych nastąpi automatycznie, a jedynym obowiązkiem przedsiębiorcy będzie zapewnienie stałego dostępy urządzenia do sieci teleinformatycznej.    

Jak będzie wyglądać proces wymiany kas?

Ministerstwo zakłada stopniowe wycofywanie z użycia tradycyjnych kas fiskalnych. Jednak dla niektórych branż określone zostały konkretne daty wymiany urządzeń, tzn.:  

  • 1 stycznia 2019 roku: stacje paliw, branże wulkanizacyjne i motoryzacyjne,    
  • 1 lipca 2019 roku: branża gastronomiczna i budowlana,    
  • 1 stycznia 2020 roku: branża hotelarska (usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania), usługi kosmetyczne, kosmetologiczne, fryzjerskie oraz fitness.