Wraz z nowym rokiem nadchodzi nowelizacja zmieniająca zasady korzystania z tzw. kosztów autorskich. Nowe przepisy dają możliwość stosowania preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów (50%) jedynie ściśle określonym rodzajom działalności:

  •  twórczej – w zakresie architektury (zarówno krajobrazu, jak i wnętrz), programów komputerowych, dziennikarstwa, sztuk plastycznych, urbanistyki, muzyki, fotografiki, choreografii, sztuki ludowej, artystycznego lutnictwa, literatury pięknej    
  • naukowo – dydaktycznej   
  • badawczo – rozwojowej    
  • publicystycznej    
  • artystycznej – w dziedzinie sztuki tanecznej i cyrkowej, reżyserii teatralnej oraz estradowej, sztuki aktorskiej i estradowej, wokalistyki, dyrygentury, scenografii, kostiumografii oraz instrumentalistyki  
  • w zakresie produkcji audiowizualnej – scenarzystów, operatorów dźwięku oraz obrazu, montażystów, reżyserów, a także kaskaderów.

Zmiany oznaczają nie tylko listę konkretnych zawodów mogących skorzystać z tzw. kosztów autorskich. To także podwyższony limit dotyczący możliwości ich stosowania – aż o 100%, tzn. do kwoty 85 528 zł rocznie.
Według ekspertów zmiany mogą przynieść wiele sporów interpretacyjnych, ponieważ lista dodanych do ustawy zawodów nie obejmuje m.in. copywriterów, dużej części specjalistów IT, tłumaczy, analityków, itp.

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo