Wraz z nowym rokiem nadchodzi nowelizacja zmieniająca zasady korzystania z tzw. kosztów autorskich. Nowe przepisy dają możliwość stosowania preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów (50%) jedynie ściśle określonym rodzajom działalności:

  •  twórczej – w zakresie architektury (zarówno krajobrazu, jak i wnętrz), programów komputerowych, dziennikarstwa, sztuk plastycznych, urbanistyki, muzyki, fotografiki, choreografii, sztuki ludowej, artystycznego lutnictwa, literatury pięknej    
  • naukowo – dydaktycznej   
  • badawczo – rozwojowej    
  • publicystycznej    
  • artystycznej – w dziedzinie sztuki tanecznej i cyrkowej, reżyserii teatralnej oraz estradowej, sztuki aktorskiej i estradowej, wokalistyki, dyrygentury, scenografii, kostiumografii oraz instrumentalistyki  
  • w zakresie produkcji audiowizualnej – scenarzystów, operatorów dźwięku oraz obrazu, montażystów, reżyserów, a także kaskaderów.

Zmiany oznaczają nie tylko listę konkretnych zawodów mogących skorzystać z tzw. kosztów autorskich. To także podwyższony limit dotyczący możliwości ich stosowania – aż o 100%, tzn. do kwoty 85 528 zł rocznie.
Według ekspertów zmiany mogą przynieść wiele sporów interpretacyjnych, ponieważ lista dodanych do ustawy zawodów nie obejmuje m.in. copywriterów, dużej części specjalistów IT, tłumaczy, analityków, itp.