Warto śledzić na bieżąco zmiany w prawie podatkowym, ponieważ niedostosowanie się do nich może nieść za sobą poważne sankcje określone ustawowo. W przypadku wątpliwości, warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego. Na szczególną uwagę zasługują zmiany w grupie podatników objętych obowiązkiem prowadzenia rejestru elektronicznego, a także obowiązek złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.    

Obowiązek złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

Na przedsiębiorcy ciąży nie tylko obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, ale i złożenia w Urzędzie Skarbowym oświadczenia, które to potwierdza. Musi być ono podpisane przez osoby odpowiedzialne za strategię cen transferowych w przedsiębiorstwie – tylko wtedy oświadczenia uznane jest za wiarygodne. Wraz z nim należy złożyć roczną deklarację CIT-8, a także sprawozdania z transakcji z innymi podmiotami (najpóźniej do upływu terminu określonego dla złożenia zeznania rocznego).    

Obowiązek prowadzenia rejestru elektronicznego jpk

Wraz z nowym rokiem poszerza się grupa podatników VAT zobligowanych do prowadzenia rejestru elektronicznego w formie przekazywania comiesięcznych informacji o prowadzonej ewidencji w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Od 2016 roku obowiązek ten spoczywał na dużych przedsiębiorcach, natomiast od 2017 roku także na średnich i małych firmach. W roku 2018 dołączą do nich pozostali czynni podatnicy VAT.