Rozliczając PIT za 2017 rok, będziemy mogli skorzystać z przywróconych zasad odliczania od dochodu darowizn przeznaczonych na cele krwiodawstwa. Według zmienionych przepisów podatnikowi, który oddał honorowo krew bądź osocze, przysługiwać będzie odliczenie w wysokości 130 zł za 1 litr (zarówno krwi, jak i osocza).

Zmiana te zdecydowanie uprości aktualne wyliczenia, a także wpłynie na wzrost rekompensaty w przypadku osób oddających osocze, a nie samą krew. W 2017 roku wysokość odliczenia była różnicowana w zależności od rodzaju darowizny, gdzie 130 zł przysługiwało za 1 litr krwi, co było równowartością:    

  • 3 litrów osocza    
  • 2 jednostek krwinek czerwonych pobranych przy pomocy separatora komórkowego    
  • 2 donacji krwinek płytkowych pobranych przy użyciu separatora komórkowego    
  • 0,5 donacji białych krwinek pobranych przy użyciu separatora komórkowego    

Aktualnie zarówno krew, jak i jej poszczególne składniki traktowane są na równi, co znacznie ułatwi wyliczenie przysługującej ulgi.