Nowy rok przynosi wiele zmian w zakresie opodatkowania, w tym także przychodów z najmu. Dotychczas uzyskiwane z tego tytułu dochody opodatkowane były wg skali podatkowej, tzn. stawką 18 oraz 32%. Możliwe było także korzystanie ze stawki zryczałtowanej (8,5%) – i tutaj właśnie przewidziane są największe zmiany. Możliwości zastosowania stawki 8,5% zostaną znacznie ograniczone – nie będzie można z niej skorzystać w sytuacji, gdy roczny przychód z najmu przekracza 100 tys. zł. W takim przypadku przewiduje się zastosowanie nowego ryczałtu w wysokości 12,5% od nadwyżki z najmu (powyżej 100 tys. zł). Ograniczenia te dotyczą jedynie podatników, dla których przychody z najmu stanowią dodatkowe źródło dochodów.