Elektroniczne papierosy od dawna są przedmiotem wielu sporów. Według zwolenników jest to doskonałe wspomaganie terapii antynikotynowej, co pomaga szybciej wyjść z nałogu. Przeciwnicy e-papierosów z kolei uważają, że powinny być one traktowane na równi ze zwykłymi papierosami ze względu m.in. na zawartość nikotyny, a w związku z tym powinny zostać objęte obowiązkiem banderolowania.

W związku z powyższymi sporami pojawił się - przyjęty przez rząd – projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Zakłada on opodatkowanie akcyzą płynu do e-papierosów (bez względu na poziom zawartej w nich nikotyny), jak i tzw. wyrobów nowatorskich. Wymusza to na producentach banderolowania, które potwierdzi legalne pochodzenie produktów, a także ułatwi państwu kontrolę nad ich wytwarzaniem oraz dystrybucją.
 
Zmiany w opodatkowaniu prawdopodobnie przyniosą ze sobą także wzrost cen e-papierosów, co odbije się niekorzystnie na konsumentach.