Osoby zakładające działalność gospodarczą stoją przed wieloma trudnymi wyborami, które będą miały wpływ na przyszłość przedsiębiorstwa. Sporo wątpliwości pojawia się szczególnie przy wyborze optymalnej formy opodatkowania. Przyszli przedsiębiorcy zadają sobie często pytanie o to, co wybrać – ryczałt czy VAT. Należy od razu zaznaczyć, że są dwa całkiem różne podatki i nie każdy może korzystać z obu tych form opodatkowania.

Czytaj więcej...

Faktoring stanowi coraz częściej wykorzystywaną formę finansowania płatności. Zapewnia przedsiębiorstwu płynność finansową w przypadku praktykowania faktur z odroczonym terminem płatności (np. 30 dni na dokonanie zapłaty od daty dokonania sprzedaży/wystawienia faktury). Takie rozwiązanie w postaci wydłużonego terminu dokonania zapłaty stanowi niewątpliwie udogodnienie dla nabywcy towarów i usług. Jednak dla przedsiębiorcy takie odroczenie terminu zapłaty może oznaczać zaburzenie płynności finansowej firmy (usługa została wykonana/towar został sprzedany, na zapłatę trzeba oczekiwać, a w międzyczasie przedsiębiorstwo musi normalnie funkcjonować). Dlatego tak wielu przedsiębiorców z różnych branż decyduje się na sprzedaż nieprzeterminowanych należności z odroczonym terminem zapłaty tzw. faktorowi. Faktorem może być zarówno bank, jak specjalna firma faktoringowa.

Czytaj więcej...

Tajemniczy Jednolity Plik Kontrolny VAT, czyli JPK_VAT to zestaw danych finansowych firmy za konkretny okres, tj. poprzedni miesiąc. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązek jego wysyłki organom podatkowym dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT – zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Rejestry te prowadzone są w formie elektronicznej i w taki sposób muszą być również przekazywane. Należy jednak pamiętać, że złożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego nie oznacza zwolnienia z obowiązku wysyłki deklaracji VAT.

JPK_VAT składa się z danych, które były ewidencjonowane w rejestrze zakupów i sprzedaży (dane dokumentów sprzedażowych oraz zakupowych, dane identyfikujące podatnika, a także właściwy urząd skarbowy).

Czytaj więcej...

1 lipca 2018 roku wszedł w życie split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności. Najogólniej mówiąc, metoda ta polega na podziale płatności za towary i usługi na kwotę netto oraz kwotę stanowiącą pokrycie podatku VAT. Obie te kwoty trafiać będą na dwa różne rachunki bankowe sprzedawcy – kwota netto na rachunek zwykły, natomiast VAT na specjalne konto utworzone w tym celu przez bank. Podziału płatności na poszczególne konta dokona automatycznie bank. Ma to na celu zabezpieczenie przed wyłudzeniami VAT, a co za tym idzie – zwiększenie dochodów budżetu państwa. Jest to nowe rozwiązanie i korzystanie z niego jest dobrowolne. Resort finansów planuje jednak wprowadzenie split payment jako mechanizmu obligatoryjnego.

Czytaj więcej...

By założyć firmę, nie wystarczy dobry pomysł na biznes i środki na ten cel. Konieczny jest również przemyślany wybór formy prawnej. Od jej wyboru zależy przyszłość przedsiębiorstwa, dlatego warto w tej kwestii zasięgnąć porady specjalisty, który pomoże dokonać wyboru najdogodniejszego rozwiązania. Warto wziąć pod uwagę wszystkie wady i zalety danej formy prawnej, a także przeanalizować je pod kątem konkretnego rodzaju działalności.

Czytaj więcej...