Prowadzenie działalności gospodarczej bez względu na wielkość firmy wymaga regulowaniu wielu podatków, czyli należności wobec urzędu skarbowego. Dzięki nim możliwe jest finansowanie systemu edukacji, administracji i wielu innych dziedzin życia publicznego. Jednym z podstawowych rodzajów zobowiązań podatkowych jest obowiązek regulowania podatku VAT. Czym jest ten rodzaj podatku, w jaki sposób poprawnie go rozliczyć?

Podatek VAT a działalność gospodarcza

VAT, czyli powszechny podatek obrotowy od towarów i usług, to jeden z podstawowych podatków, który opłaca przedsiębiorca. Poza nim ciąży jeszcze na nim obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, lub prawnych (dotyczy spółek i osób prawnych). Rozliczenia VAT we Wrocławiu wykonujemy od 2005 roku, możemy więc śmiało powiedzieć, że doskonale znamy się na  naszej robocie.

O czym trzeba pamiętać rozliczając VAT?

VAT jest nierozerwalnie związany z dokonywaniem zakupów. Będą zwykłym obywatelem nie zastanawiamy się nad wartościami netto, brutto, nie musimy niczego rozliczać. Jednak prowadząc firmę za automatu firma musi naliczać podatek VAT i następnie w określonym czasie odprowadzać go na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego. Choć jest on wliczony w cenę wszelkich nabywanych produktów, jednak to tylko przedsiębiorca jest odpowiedzialny za jego odprowadzenie. Podatek zapłacony przez przedsiębiorcę przy zakupach towarów i usług służących jego działalności to VAT naliczony. Podatek, który przedsiębiorca dolicza do ceny sprzedawanych przez siebie dóbr to VAT należny Należność do zapłaty obliczana jest za pomocą równania matematycznego. To różnica między pomiędzy podatkiem należnym i naliczonym. Jeśli VAT naliczony jest wyższy od należnego, nie ma kwoty do zapłaty, dodatkowo z Urzędu Skarbowego należy się prowadzącemu podmiotowi firmę zwrot nadwyżki. VAT można rozliczać miesięcznie lub kwartalnie. Ważne jest pilnowanie poprawności zapisu operacji gospodarczych, pamiętając o licznych zwolnieniach z podatku VAT.