Jednym z większych obciążeń dla każdej, czy to mikro, małej, średniej czy dużej firmy są koszty pracownicze. Stanowią one zwykle największy procent wszystkich generowanych przez przedsiębiorstwo wydatków. Nic więc dziwnego, że coraz częściej analitycy i właściciele zastanawiają się, w jaki sposób zmniejszyć ich wysokość, bez straty na osiąganych obrotach firmy?

Elementy optymalizacji kosztów pracy w firmie

Na całokształt wydatków personalnych w firmie ma szereg czynników, z których podstawowym jest dobre planowanie czasu pracy zatrudnionych ludzi. W przypadku dużych firm, uzależnienie kosztu personalnego od ilości przeprowadzonych przez nich godzin pozwala zaoszczędzić kilka godzin dziennie w każdym z działów przedsiębiorstwa, co w skali roku jest już sporą sumą, którą można przeznaczyć na cele inwestycyjne. Złe gospodarowanie grafikami pracy, prowadzenie ich niezgodnie z zasadami Kodeksu Pracy zakłóca płynne działanie biznesu.

Badanie KPI — Kluczowych wskaźników efektywności

KPI to kluczowe wskaźniki efektywności, których znajomość determinuje efektywną pracę każdej firmy, zwłaszcza jeśli w firmie obserwowany jest zmienna ilość pracy w czasie. KPI określają wskaźniki wydajnościowe: produktywność, mm/tc’s (minuty/transakcje), które pozwalają firmie stale monitorować postępy w osiąganiu wcześniej założonego celu. Każdy KPI, powinien mieć przypisaną wartość liczbową, która pozwala na określenie aktualnego stanu procesu realizacji strategii. Dodatkowo powinien być osadzony w konkretnym przedziale czasowym. W dużych firmach planowana wysokość sprzedaży zawsze powinna być kluczowym aspektem przy tworzeniu grafiku pracy.

Zlikwidowanie spóźnień — kontrola faktycznego czasu pracy

Choć wydaje się to oczywiste, w gros przypadków nie ma w zwyczaju odnotowania spóźnień, czy też wyjść przed upływem czasu. Tymczasem stanowią one aż 10% czasu pracy pracownika. To koszt, który nie musiałby być wypłacony, w momencie zainwestowania np. w nowoczesne technologie, jak system wejść i wyjść.