Świadectwo pracy jest dokumentem, który otrzymuje pracownik w sytuacji, gdy jego umowa o pracę zostaje rozwiązana lub wygasa. Jest to oświadczenie wiedzy pracodawcy wydawane bez wniosku pracownika i w trakcie trwania umowy. Jego kopię przechowuje się w aktach osobowych pracownika. Gdy dotychczasowy pracodawca nawiązuje z pracownikiem kolejną umowę o pracę, wystawienie świadectwa nie jest wymagane. Co powinno znajdować się w treści świadectwa pracy?

Co zawiera świadectwo pracy?

Kodeks Pracy i rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, reguluje treść i tryb wydania świadectwa pracy.  Istnieją elementy, które muszą znaleźć się w każdym świadectwie pracy, wystawianym pracownikowi. Należą do nich informacje o:

  • okresie zatrudnienia,
  • wymiarze etatu i rodzaju wykonywanej pracy,
  • stanowiskach pracy zajmowanych przez pracownika,
  • trybie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Oprócz wyżej wymienionych, świadectwo pracy musi również zawierać dane, które są potrzebne do tego, by określić uprawienia pracownicze oraz z ubezpieczenia społecznego. Należą do nich informacje takie jak:

  • liczba dni urlopu wypoczynkowego, jaką pracownik wykorzystał w roku, w którym ustała umowa o pracę i wykorzystanie dodatkowego urlopu,
  • okresu korzystania z urlopu bezpłatnego, rodzicielskiego, wychowawczego lub ojcowskiego,
  • wykonywaniu pracy tymczasowej, jeśli taka miała miejsce,
  • okresie, w którym pracownik wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • pozostałe dane na żądanie pracownika.

Gdy świadectwo pracy zawiera błędy

Co w sytuacji, gdy w świadectwie pracy znajdują się błędy, dotyczące na przykład ilości dni urlopu wypoczynkowego? Pracownik może wystąpić o ich sprostowanie, a pracodawca ma obowiązek je poprawić. Jeśli tego nie zrobi, pracownik może w przeciągu siedmiu dni zwrócić się do sądu pracy. Pracodawca musi również pamiętać o konieczności wydania świadectwa pracy w terminie. Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z rzetelnym prowadzeniem dokumentacji, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Z tego powodu warto skorzystać z pomocy doświadczonego biura rachunkowego. Pomoże to oszczędzić czas i pieniądze. Zespół profesjonalistów może przejąć całą obsługę kadrowo-płacową i usługi księgowe.