Każdy przedsiębiorca musi prowadzić ewidencję księgową dla celów podatkowych. Z uwagi na mnogość kwestii, których należy dopilnować oraz stale zmieniające się prawo, którego śledzenie i odpowiednia interpretacja są czasochłonne, wiele podmiotów ma wątpliwości co do prawidłowości rozliczania podatków. W celu zweryfikowania poprawności prowadzenia dokumentów księgowych, które wytwarzane są w przedsiębiorstwie, wielu właścicieli firm decyduje się na przeprowadzenie audytu podatkowego. Czym jest i jakie korzyści płyną z przeprowadzenia go?

Co to jest audyt podatkowy? 

Przedsiębiorcy, którzy mają wątpliwości co do poprawności prowadzenia dokumentów księgowych wytwarzanych w firmie, często decydują się na przeprowadzenie audytu podatkowego. Taka usługa wykonywana jest przez firmę zewnętrzną i ma na celu zweryfikowanie, czy podmiot gospodarczy w wyniku podejmowanych działań nie łamie prawa. Oprócz tego dzięki niemu można wskazać, które działania narażają go na zbędne koszty. Zakres audytu podatkowego może się różnić w zależności od tego, jaki rodzaj działalności prowadzi przedsiębiorca i w jakich obszarach księgowości prowadzonej przez firmę mogą się pojawić potencjalne zagrożenia. Audyt podatkowy przeprowadzony raz do roku wpływa na poprawność i skuteczność zarządzania przedsiębiorstwem. W zakres przeprowadzanego audytu wchodzi przede wszystkim analiza ksiąg podatkowych, faktur czy umów handlowych.

Dlaczego warto przeprowadzać audyt podatkowy? 

Najważniejszą korzyścią płynącą z przeprowadzenia audytu podatkowego jest uniknięcie odpowiedzialności podatkowej czy karnej skarbowej przez przedsiębiorcę, ponieważ daje on możliwość na legalne usunięcie ewentualnych błędów. Oprócz tego decydując się na skorzystanie z takiej usługi, przedsiębiorca może poprawić poziom bezpieczeństwa finansowego i prawnego w firmie. Po przeprowadzeniu audytu podatkowego można również określić obszary, które warto poprawić, skutkiem czego może być znalezienie oszczędności podatkowych. Oprócz tego jest on całkowicie bezpieczny, ponieważ objęty jest ścisłą tajemnicą, dzięki czemu nie może zostać udostępniony innym podmiotom.