Rok 2020 obfituje w zmiany i niespodziewane wydarzenia. W natłoku informacji i rozmaitych spraw łatwo przeoczyć nawet istotne zmiany prawne. Niestety, jak powszechnie wiadomo, nieznajomość prawa nie zwalnia nas z jego przestrzegania. W niniejszym artykule przybliżymy najważniejsze zmiany księgowe i podatkowe, które weszły w życie w bieżącym roku.

Jakie nowe przepisy trzeba stosować od 2020 roku?

Patrząc z perspektywy, wprowadzone w tym roku zmiany sprawiły, że prowadzenie firmy, pod względem formalnym stało się łatwiejsze. Poniżej zamieszczamy skróconą pigułkę informacyjną, dotyczącą najbardziej istotnych zmian.

 • Jedną ze zmian, która ułatwiła życie przedsiębiorców, jest ujednolicenie rachunku do zapłaty różnych podatków (PIT, CIT i VAT). Każdemu właścicielowi firmy został przydzielony indywidualny rachunek bankowy, na który ma uiszczać wszystkie należności podatkowe. Poza prostotą korzystania, mikrorachunek podatkowy przyspiesza uzyskanie zaświadczeń i niweluje ryzyko pomyłek wpłat.

 • Zmniejszono podatek PIT z 18% na 17%.

 • Przedsiębiorcy, którym zdarzyło się współpracować z nieuczciwym kontrahentem, który nie zapłacił faktury przez ponad 90 dni, również mogą nieco odetchnąć. Wprowadzona ulga na złe długi w podatku dochodowym oznacza, że przedsiębiorca jest uprawniony do odliczenia wartości tej faktury od podstawy opodatkowania.

 • Podwyższeniu uległa kwota przychodów, powyżej której przedsiębiorca przestaje klasyfikować się jako mały podatnik. Obecnie, trzeba osiągnąć pułap przewyższający 2 miliony euro, aby nie być już zaliczanym do tego grona.

 • Z pewnym opóźnieniem, wynikającym z pandemii, zmodyfikowano system przesyłania jednolitych plików kontrolnych, comiesięcznie w formie JPK_V7M lub kwartalnie w postaci JPK_V7K. W związku z powyższym zatwierdzono także nowe kary dla osób, uchylających się od składania niniejszych deklaracji. Wysokość kar finansowych może osiągnąć równowartość aż 240 stawek dziennych.

 • Zmieniły się także zasady, dotyczące płatności przewyższających 15 tysięcy złotych. Przed wykonaniem przelewu, obowiązkowo trzeba sprawdzić, czy konto odbiorcy znajduje się na liście czynnych podatników VAT, zwanych białą listą.

 • Wprowadzono obowiązek używania kas rejestrujących online dla konkretnych grup osób, które: naprawiają pojazdy silnikowe i motorowery lub świadczą usługi wulkanizacji; sprzedają węgiel, benzynę, olej i gaz napędowy; prowadzą gastronomię oraz świadczą usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. Od stycznia 2021 roku do posiadania takich kas zobowiązane zostaną także sektory: budowlany, fryzjerski, prawniczy i medyczny.

 • Nałożono nowy obowiązek na organizacje, niebędące w KRS, lecz w płacące podatek CIT (fundacje, związki zawodowe i stowarzyszenia), który dotyczy przygotowywania ustrukturyzowanych sprawozdań.

 • Od 1 stycznia 2020 roku został rozszerzony zakres danych, które pozyskuje CRP KEP z rejestru PESEL, dzięki czemu usługa e-PIT została udoskonalona.

 • Opracowano nowe reguły, dotyczące składania wniosków w sprawach MAP, czyli procedury wzajemnego porozumiewania się.

 • Zmieniły się także zasady wystawiania faktur VAT od paragonów. Obecnie, tylko osoby, które przy wystawianiu paragonu podadzą numer NIP, będą mogły ubiegać się o zmianę paragonu na fakturę w terminie do 7 dni.