W przypadku rozliczania rocznego podatku PIT -37 nie rzadko musimy dodatkowo złożyć tzw. PIT-0. W ramach działalności naszego biura pomagamy nie tylko firmom ewidencjonować wszelkiego rodzaju operacje gospodarcze, ale służymy również pomocą osobom prywatnym w rozliczaniu się z urzędem skarbowym.

Dziś chcemy dla was zająć się zeznaniem PIT-0. Zobaczmy, kogo dotyczy PIT-0, kiedy można, a nawet trzeba załączyć go do swojego zeznania podatkowego?

PIT-0, czyli jakie odliczenia można wykazać?

PIT -0 dotyczy tych osób, które korzystają z odliczeń od dochodu lub od podatku poza oczywiście wydatkami mieszkaniowymi. PIT-0 wypełnia się celem rozliczenia odliczeń takich jak:

 • darowizna na cele pożytku publicznego,

 • darowizna na cele kultu religijnego,

 • darowizna na cele krwiodawstwa,

 • darowizna na cele edukacji zawodowej,

 • darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościołów i związków wyznaniowych,

 • wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych,

 • dokonane w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy (brutto), jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,

 • wydatki na użytkowanie sieci Internet w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł,

 • zapłacone w roku podatkowym składki na indywidualne konto zabezpieczenia społecznego (IKZE),

 • wydatki na ulgę na badanie i rozwój,

 • wydatki na ulgę termomodernizacyjną,

 • ulga na dziecko,

 • wydatki z tytułu wyszkolenia uczniów lub zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,

 • zapłaconych składek ZUS z umowy aktywizacyjnej zawartej z osobą bezrobotną,

 • z tytułu ulgi prorodzinnej,

 • z tytułu ulgi abolicyjnej.

Kogo jeszcze dotyczy PIT-0?

W przypadku wspólnego rozliczania się małżeństw, małżonkowie składają jeden PIT-0 odpowiednio w rubrykach wypełniając pola ulgi. Jeśli małżonkowie rozliczają się osobno, każdy z nich składa swój odrębny PIT-0 i dołącza go do swojego zeznania podatkowego. Aby poprawnie rozliczyć większą niż w deklaracji liczbę pozycji do odliczeń, należy złożyć je na drugim takim samym druku, z uproszczonym formularzem kontaktowym. PIT-o to załącznik nie tylko do zeznania PIT -37, to również dokument załączany dodatkowo do PIT-36 oraz PIT-28.