Zgodnie z obowiązującym prawem, usługi księgowe może pełnić każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych, spełnia wymóg niekaralności i posiada polisę OC. Może być to także osoba, posiadająca certyfikat księgowy lub świadectwo Ministra Finansów, uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zazwyczaj osoby, świadczące usługi księgowe, to:

  • doradcy podatkowi
  • adwokaci
  • radcy prawni
  • biegli rewidenci
  • podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych

Jednak spełnianie formalnych wymogów to nie wszystko, równie ważne są szczególne predyspozycje osoby, chcącej świadczyć usługi księgowe. Dobry księgowy, czyli kto?

Doświadczenie i wykształcenie

U dobrego księgowego wykształcenie oraz doświadczenie idą ze sobą w parze. Ważne jest zatem uczestnictwo w kursach, szkoleniach i seminariach oraz zdobywanie dodatkowych dyplomów i certyfikatów. Sprawdźmy, czy księgowy ukończył ekonomiczną uczelnię wyższą na poziomie magisterskim. Ważne będzie również najmniej kilkuletnie doświadczenie w branży, będące synonimem szerokiej praktyki, znajomości nietypowych przypadków oraz zmieniających się przepisów.

Dobra organizacja

W zawodzie księgowego, jak chyba w żadnym innym, liczy się dobre zaplanowanie pracy i doskonała organizacja czasu. Ważne jest utrzymywanie porządku w dokumentacji, skrupulatność, sumienność, punktualność oraz terminowość.

Ponadto, z jednej strony praca księgowego jest pracą samodzielną, z drugiej musi współpracować on z wieloma innymi działami w danej firmie, dlatego tak istotna jest umiejętność pracy w zespole.

Osobiste predyspozycje

Dobry księgowy to osoba elastyczna, z łatwością dostosowująca się do zastanych warunków pracy, a także specyfiki działalności danej firmy. Musi umieć pracować pod presją czasu i skupiać się na wykonywanych czynnościach nawet w niesprzyjających warunkach. Powinna być spokojna oraz opanowana, a także wykazująca się wysoką kulturą osobistą oraz umiejętnością jasnego i klarownego wysławiania się.